Сцена

Бизнесът среща културата

<    обратно

Културни новини, подобни на спортните; обща платформа, която да среща хората на изкуството и бизнеса; законови промени, улесняващи меценатството - това са част от идеите за подобряване на творческата среда в София, които изведе на преден план среща между бизнеса и културата.

Проектът „Партньорства за творческа София" има за цел да привлече интереса на бизнеса към културните процеси в столицата, да създаде дългосрочни сътрудничества, да набележи конфликтните точки и да покаже, че хората на изкуството имат какво да предложат на икономиката. Основната му цел е да се намерят нови механизми за развитие на творческата сцена; да се организират тристранни партньорства между творческите организации, бизнеса и местната власт.

В първата тематична среща в края на май взеха участие представители на дирекция „Култура" на Столична община, на бизнеса, на музикални клубове и лейбъли, IT организации, рекламни агенции, организатори на фестивали и творчески организации.

Три са основните предизвикателства, с които се сблъскват „Партньорствата за творческа София":

1. Общината - "Най-големият меценат в София"

Публичният сектор в съвременния европейски контекст е регулативен, буферен, партньорски, а не продуцентски. Към момента общината е пряк продуцент на голяма част от културните събития в града. Независимият културен сектор може да предложи иновативни методи за партньорство между културата, бизнеса и общината. В момента подкрепата е на базата на проектно финансиране, няма друга форма, липсват дългосрочно финансиране и контрол върху реализираните проекти. Това създава неустойчивост на инициативите и затруднява дългосрочните партньорства.

2. Бизнесът - "Има нужда от ремонт в закона"

Законодателните промени, свързани с данъчните облекчения при спонсорство, се откроиха като тема и в двете групи. Бизнесът би могъл да подпомогне културния сектор, включвайки свои специалисти в областта на комуникациите. По този начин проектите ще бъдат рекламирани по-добре, а това ще допринесе и за изграждането на социално ангажиран имидж на фирмите. Проблем в тази посока са законовите ограничения за споменаване на спонсорите извън рекламните блокове на медията (регулации на СЕМ).
Като тема се откроиха още изключително трудният достъп до хората, които вземат решения в бизнеса, както и фактът, че спонсорството на творческата сцена няма регламент, а най-често се базира на лични контакти и добра воля от страна на бизнеса. Обсъдена бе идеята да се създаде мрежа, която да осъществи срещата между артистите и бизнеса.

3. Европейската сцена за изкуства - "Все още зад бутикова витрина"

За да бъде сцената на София адекватна на световните и европейските тенденции, за да се развиват партньорствата, са необходими последователни политики на местно ниво. Нужни са общи усилия към по-голяма медийна видимост на културния сектор. Ето защо беше обсъдена идеята за създаването на обща информационна платформа за културните събития в града - инициатива, в която бизнесът с готовност би се включил. Стана дума и за въвеждане на кратка културна емисия в новините преди или след спортната. Това би засилило ролята на медиите като трибуна за обсъждане при вземането на конкретни решения от институциите и законодателната власт.
Липсата на информация за културни събития бе отчетена като сериозен дефицит на града от гледна точка на туристическия бранш.
Общината би трябвало да стартира дългосрочна инициатива за развитие на сцената за съвременни изкуства в града с партньори от бизнеса и творческата сцена, като поеме ролята на медиатор.

Последвай ни
Игра
Спечели meet & greet с Gogol Bordello
Джипси пънк бандата Gogol Bordello ще гостува за първи път у нас на 30 май в зала 4 на „Интер експо...
играй >>
Web Analytics